Over mij

Na een carriere in de financiële wereld, ben ik sinds 2002 werkzaam als leerkracht en later als leidinggevende in het basisonderwijs. Tijdens een opleiding Talentmanagement bij HSA kwam ik voor het eerst in aanraking met onderdelen van coaching. Sindsdien maak ik in mijn werk veel gebruik van coachingsvaardigheden. In 2009 heb ik de opleiding Coach intensive gedaan, gevolgd door de voortgezette opleiding Coach (2010). Deze opleiding heeft mij veel gebracht, voor mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn relatie met mijn gezin en familie, maar ook veel voor mijn werk. Een aantal jaar geleden heb ik een bewuste keuze gemaakt om meer tijd te gaan besteden aan mijn bedrijf. Daarnaast werk ik nog een aantal dagen in het onderwijs.

In de zomer van 2010 ben ik mijn coachingsbedrijf gestart. Naast individuele coaching vanuit mijn eigen bedrijf, voer ik ook opdrachten uit voor anderen. Na een opleiding bij Hartfocus in 2011, ben ik gecertificeerd in Heart Q en kan ik mensen begeleiden op het gebied van stressmanagement, door toepassing van hartcoherentie. Ook mensen met overgewicht, kinderen met faalangst, adhd, autisme en slaapproblemen hebben baat bij hartcoherentie. In 2011 heb ik samen met mijn collega, Yvette Kwast, Heel Hartcoherentie-Nederland opgericht. Wij verzorgen trainingen voor particulieren in Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar.

Sinds mei 2012 ben ik tevens gecertificeerd MatriXcoach. De MatriXmethode kenmerkt zich door een korte krachtige coaching waarin je in enkele sessies écht verder komt. Deze methode is richt zich op leerproblemen en belemmerende angsten en emoties. Zonder dat je de coach deelgenoot maakt van de onderliggende oorzaken, kun je worden geholpen. Graag verwijs ik je naar mijn site: www.mxnl.nl.

In april 2013 heb ik een training EMDR voor hartcoherentiecoaches gevolgd. EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring zoals een ongeval, verlies van een dierbare, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze mensen ervaren psychische klachten zoals herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten kunnen schrik- of vermijdingsreacties zijn. Deze reacties zijn niet passend voor de situatie in het heden, maar worden wel opgeroepen. Ook kleine trauma's die zijn opgeslagen in ons emotionele brein kunnen niet functionele reacties of overtuigingen oproepen in het heden. Aan de hand van een vastgestelde procedure, al dan niet gecombineerd met oogbewegingen, zal de herinnering aan het trauma haar kracht en emotionele lading verliezen. Hierdoor kan de schokkende ervaring een plek krijgen in de levensgeschiedenis van de cliënt.