Matrixcoaching

Sinds juni 2012 ben ik, na een opleiding bij het MatriXmethodeinstituut van Ingrid Stoop, gecertificeerd Matrix Coach.

Voor mij als coach is Matrixcoaching de missing link in de coaching. In de coaching wordt vooral veel gewerkt met het cognitieve brein. Ons ‘denkbrein’. Dat betekende vaak dat cliënten wel wisten wanneer ze geraakt werden in hun diepste scriptovertuigingen (zie tab coaching), maar dat ze vanuit hun emotionele brein al gereageerd hadden. Het lichaam reageerde met de bijbehorende verschijnselen: zweten, opgejaagd gevoel, angst, boosheid etc. Dit alles vanuit de beleving van iets uit het verleden, dat de cliënt opgeslagen had.

In het verleden zijn allerlei dingen gebeurd, mooie zaken, maar ook minder mooie zaken. De beleving van deze negatieve gebeurtenissen is opgeslagen in ons emotionele brein. Dat brein is ooit ontstaan om ons te behoeden voor gevaren. De feiten kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de beleving ervan. Onze beleving bestaat uit een zien, horen, voelen en/of denken. Met de MatriXmethode kun je die beleving veranderen, waardoor de gebeurtenis niet meer als een gevaar wordt gezien en uit het emotionele brein kan. Hierdoor raak je in vergelijkbare situaties niet meer ‘getriggerd’ en kun je in het hier en nu reageren.

Naast Matrixcoaching voor emoties en angsten is Matrixcoaching ook geschikt voor leerproblematiek. Volwassenen/kinderen leren hun hoofd opruimen en belangrijke informatie op een gestructureerde manier te plaatsen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor leren. Deze methode is zeer geschikt voor kinderen met ADHD, ADD, Faalangst, Dyslexie etc.

De MatriXcoaching kenmerkt zich door een korte krachtige coaching van slechts een paar sessies. Graag verwijs ik u naar onze site voor meer informatie hierover.