EMDR

Actually buy a powerful report from the qualified producing company to generally be safe and sound right from faltering the course! Specialist internet writers together with lower costs doing the job on your profit. Buy at this time dissertation.

In april 2013 heb ik een cursus EMDR voor hartcoherentiecoaches gevolgd. EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring zoals een ongeval, verlies van een dierbare, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze mensen ervaren psychische klachten zoals herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten kunnen schrik- of vermijdingsreacties zijn. Deze reacties zijn niet passend voor de situatie in het heden, maar worden wel opgeroepen. Ook kleine trauma’s die zijn opgeslagen in ons emotionele brein kunnen niet functionele reacties of overtuigingen oproepen in het heden. Aan de hand van een vastgestelde procedure, al dan niet gecombineerd met oogbewegingen, zal de herinnering aan het trauma haar kracht en emotionele lading verliezen. Hierdoor kan de schokkende ervaring een plek krijgen in de levensgeschiedenis van de cliënt.

Doorgaans kunnen met een klein aantal sessies grote resultaten bereikt worden.